Samaj News

Latest News

Jan 28, 2018

ગાયત્રી હવન  અને  Get To Gether  


વાલમ હોલ  -વડોદરા  મુકામે  ગાયત્રી હવન  અને  Get To Gether  નું  તારીખ 28-01-2018  આયોજન  કરવામાં આવ્યું છે , ચરોતર વિભાગના  વાલમ  સ્નેહીજનોને  ને  જાહેર આમંત્રણ...

Read More
Oct 20, 2017

VALAM DAY -2017   At Valam Vadi Vaso on 29-10-2017


સૌ વાલમ જ્ઞાતિજનો ને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આપણા સમાજ માટે Website બનાવવામાં આવેલ છે કે જેના દ્વારા દરેક વ્યક્તિ એક બીજા ની નજીક આવે અને દરરોજ એક બીજા ના સંપર્ક માં રહે. સૌ વાલમ જ્ઞાતિજનો ને વિનંતી છે કે website માં આજે જ રજીસ્ટર થાઓ અને વાલમ બ્રાહ...

Read More